ZALOŽENÍ SPOLKU

21.05.2013 13:10

S nápadem založit Spolek rodáků a přátel Kněžmosta a okolí přišel místní občan Jiří Jaroš, který se dnes stará o fotografickou dokumentaci obce. Díky němu se v obci našla osada na Maudrově poli.

  • Zakládajícími členy byli Jiří Jaroš – fotograf – dokumentarista - archivář, Ing. Theodor Honický – poradce pro historii, Bohumil Kadlec – pokladník a návrhář loga sdružení. Sdružení mělo několik dalších příznivců jako např. Josefa Kvintuse, který přispěl významným počtem dochovaných fotografií a dlaší

Ing. Theodor Honický  je ve spolku poradcem pro historii.

Poslední 40 let se intenzivně věnuje historii obce a okolí. Troufnu si říci, že jeho srdce patří právě sem do Kněžmosta. Napovídá tomu jeho neskutečná píle v bádání, jeho rozšířené vědomosti o lokalitách a jejich minulosti. Při setkání s panem Honickým neuniknete jistě obdivu. Zaujme vás na první zastavení, někdy mám pocit, že tu prožil své minulé životy a dnes si tu „jen tak mapuje místa a dohlíží, jak naložíme s tímto darem „ historií naší obce.

První výstava spolku rodáků proběhla v roce 2007 na svátky Cyrila a Metoděje v místní sokolovně.

Průkaz Spolku rodáků

(grafika Bohumil Kadlec)